Elektronický důchod

 

 

 

Vytvořením společného fondu ze kterého budeme nakupovat automatizované továrny s vysokou výnosností si zajistíme kvalitní důstojný důchod.

 

 

 
 
Daně a důchody platí lid. Lid je nutné množit (z důvodu výběru daní a důchodů). Všechny kroky k úlevě daní jsou vítány. Všechny kroky k podpoře porodnosti jsou vítány. Politici jsou nuceni zalíbit se lidu (snižovat daně, zvyšovat dávky).
Věci, které jsou v hrubém rozporu. Lid vydělává lid.
 
Tzn. máme tu odklad věku odchodu do důchodu (nepopulistické), nebo musíme rozmnožit plátce (populistické), nebo musíme zvýšit daně (nepopulistické).
Tzn., že politici jsou nuceni jednat dle vůle lidu (volby), tzn. nelogicky.
 
Když zajdeme do extrému, tak lid bude hlasovat pro nekonečné snížení daní a nekonečnou podporu porodnosti.
Zbyde tu přelidněná planeta, která nebude chtít platit vůbec nic.
Nekonečná řada, která v kapitalismu nemá co dělat.
 
Stát se chová jako komunistický podnikatel, množí lid.
 
Při programování společnosti (stát), by jsme opravdu měli přemýšlet.
 
Zrušením státního důchodu se dostaneme zpět, do doby, kdy lid ještě přemýšlel a staral se o svoje stáří (morál - soutěžit intelektem a né silou). Vymažeme tím komunistické naprogramování k přelidnění planety.
 
Také by se dalo říci, že dle současného naprogramování je všem jedno jak důchodci dopadnou. Z historie víme, že rodiny, které se o sebe uměly postarat, patřily k těm nejinteligentnějším (Tomáš Baťa). 
Rozmnožování je věcí přirozeného výběru, bohužel byla vytvořena nebiologická pravidla, která nám ničí civilizaci (druh).
 
Dojde ke změně myšlení o rodině, vztazích, populaci, státu, podnikání atd. Změna myšlení je žádoucí z důvodu základní logiky (programování společnosti).

Investiční úvěr všem lidem světa na všechny továrny. :-)

 

elektronickaucetni.cz

superekologie.cz

stranasuperbohatych.cz

 

Modelový příklad: žák ve škole vymyslí designově přitažlivý výrobek, bude po něm vysoká poptávka a lid si ho začne vyrábět ve svých továrnách

Lid i žák vydělají.

Dalo by se říci, že lidé měli mnoho dětí, aby je ve stáří zabezpečili (byla velká úmrtnost - čím kvalitněji žili, tím menší úmrtnost). S rozvojem léčiv a lékařské vědy se úmrtnost rapidně snížila. Lidé si porodnost řídili pomocí "sexu" (kvalitní milování na místo množení). U nás tuto roli ("řidič porodnosti") převzal stát a množí za nás lid (pomocí "dotací" rodin). Pokud se o naše stáří postarají "stroje", pak netřeba takového smýšlení (netřeba množení lidu). Sociální faktor, který byl za posledních cca 100 let několikrát změněn.

Michal Mazgal

 

Důchodověda:
Zjednodušeně řečeno by se dalo říci, že mezi opicemi se na rozmnožování klade veliký důraz, přežití druhu.
Mezi lidmi, kteří umějí farmařit, bylo také důležité "vyrobit" více dětí.
U lidí jenž umějí vyrábět stroje, jenž nahrazují lidi, již není nutné zabezpečovat si důchod více dětmi. (bez léčiv bylo důležité životní prostředí, nebo více dětí)
 
Komunistický styl uvažování, že žena půjde dříve do důchodu za porozené děti vytvořil "schizofrenní" poruchu, že dítě je zisk (to bylo vyvráceno na přelomu opice-člověk), protože, již při přelomu opice a člověka bylo zjištěno, že stroj je důchod (zisk).
 
Bohužel důchodověda chybí v základní výchově.
 
Proto rozvoj poruch osobnosti jde ruku v ruce s vývojem civilizace, protože se lidé začali rozdělovat na základní ůrovni myšlení.
 
Tzn., že lidé opravdu zapoměli, jak přemýšleli sedláci a jsou převychováni moderní společností.
 
 
K výchově:
Pak člověk jenž vychován jako poctivý podnikatel byl, pak své úspory před smrtí utratil.
Jinak řečeno, děti vychovány v pravdě, že se musí o své rodiče postarat, pak vnesou do života rodičů jistotu a ty bez ostychu si začnou užívat naspořené "peníze". Děti jenž takto vychovány byly, nejsou "naštvány" (nezávistivý), když jejich rodiče jim nezanechají dědictví, protože jejich dědictví je moudrost, zdravý životní styl, tedy rozum, které jsou víc, než cokoliv jiného.
 
Pokud rodič vychován jako důchodce státu byl, pak zbourán na kvalitu nebyl, je zloděj a zlodějěm zůstane.
Osvojováním si cizího majetku pomocí zákonů je krádež, tzv. společenské znásilnění.
Pak když lid zbourán na finanční znásilňovače byl, pak zdravý člověk už na planetě nebyl.